08 – Η Ζωή στηρίζεται στην βία, ο Πολιτισμός στην μη-βία.

Leave a Comment/Αφήστε ένα Σχόλιο