Ακούγοντας τον Πάνο Σακέλη να διαβάζει κείμενά του.