“Ο μαγικός ρεαλισμός είναι ένα λογοτεχνικό κίνημα που προσδιορίζεται ως η υφολογική ανησυχία και το ενδιαφέρον για ανάδειξη του μη πραγματικού ή αλλόκοτου ως κάτι καθημερινό και κοινό. Δεν είναι μια λογοτεχνική έκφραση μαγείας. Ο σκοπός του είναι να εκφράσει τα συναισθήματα παρά να τα προκαλέσει και, πάνω απ’ όλα, είναι μία στάση απέναντι στην πραγματικότητα. Ο μαγικός ρεαλισμός έχει σαν χαρακτηριστικό την αξίωση να δώσει εσωτερική αληθοφάνεια στο φανταστικό και μη πραγματικό”.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του

ΠΑΝΟΥ ΣΑΚΕΛΗ!
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Language

Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.