“Ο μαγικός ρεαλισμός είναι ένα λογοτεχνικό κίνημα που προσδιορίζεται ως η υφολογική ανησυχία και το ενδιαφέρον για ανάδειξη του μη πραγματικού ή αλλόκοτου ως κάτι καθημερινό και κοινό. Δεν είναι μια λογοτεχνική έκφραση μαγείας. Ο σκοπός του είναι να εκφράσει τα συναισθήματα παρά να τα προκαλέσει και, πάνω απ’ όλα, είναι μία στάση απέναντι στην πραγματικότητα. Ο μαγικός ρεαλισμός έχει σαν χαρακτηριστικό την αξίωση να δώσει εσωτερική αληθοφάνεια στο φανταστικό και μη πραγματικό”.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του

ΠΑΝΟΥ ΣΑΚΕΛΗ!
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ