ΟΜΝΙΣ – 1ο Βίντεο παρουσίασης βιβλίου

Teaser προώθησης βιβλίων https://sakelis.com/wp-content/uploads/2023/07/Omnis-Tower-HB-GR.mp4 Σε έντυπη μορφή διατίθεται από τον εκδοτικό οίκο Bookstars.Επισκεφθείται την ιστοσελίδα του βιβλίου.